2017 - Belangrijke informatie landelijke contactendag over eigen bijdrage leden en niet-leden - Nehob.nl

Ga naar de inhoud
Over Nehob > Archief
Amsterdam, 20 mei 2017
Belangrijke informatie over eigen bijdrage leden en niet-leden

Aan de deelnemers van de landelijke contactdag in Eventplaza op zondag 11 juni 2017 heeft het bestuur niet de nodige subsidies verkregen om alles up to date voor u te kunnen organiseren. Verder heeft de vereniging geen eigen inkomsten en krijgt ook geen reguliere subsidies van de Overheid om de tekorten op te vangen. Op projectbasis krijgen we subsidie van fondsen en de Gemeente voor evenementen, maar dienen altijd een eigenbijdrage te leveren. Nu komen we €2000,00 te kort.
In de afgelopen jaren van 2015 tot met heden zijn door omstandigheden de contributie niet automatisch van uw bankrekening geïnd, waardoor geen extra middelen in kas zijn om het feest kosteloos te organiseren. Enkelen van u hebben wel zelf hun verplichting voldaan.

In de bestuursvergadering van de vereniging NEHOB heden in Vleuten is besloten, dat iedereen die jaren lid is, zijn hun achterstand dienen aan te zuiveren vanaf het jaar 2016.

Zij die mee wil en zich hebben opgegeven dienen lid te zijn van NEHOB en op zijn minst de bus kosten van €10,00 van Amsterdamse leden en de contributie van 2017 dienen te betalen van €10,00 voor alleenstaanden en voor de gehuwden €15.00 euro per jaar te voldoen, zodat er middelen zijn om de onkosten van de organisatie in Event Plata te bekostigen.
Deelnemers introducees, die geen lid zijn of willen worden, betalen nu €17,50 (€10,00 voor de bus en eigenbijdrage aan de poort €7,50 )
Alleenstaande leden die hun contributie niet hebben betaald, kunnen nu over het jaar 2017 €10,00 voldoen en betalen daarom in totaal €20,00.( €10,00 p.p. bus kosten en aanzuiveren contributie €10,00 ). Echtparen betalen nu in totaal €35,00 ( 2x€10,00 bus kosten plus contributie 2017 voor echtparen €15,00)

Als u lid bent geworden dan kunt u het hele jaar 2017 zonder eigen bijdrage deel te nemen aan evenementen van NEHOB; dus lekker voordelig!
Dus tot onze spijt moeten we als u geen lid wilt zijn of worden naast de bus kosten een eigenbijdrage te vragen voor toegang aan de poort voor de excellente verzorging van entertainment, snacks, diner en drinken en plezier. Reken zelf maar; u krijgt hiervoor het dubbele voor terug

Als u nu lid wilt worden graag; dan betaald u €10,00 of voor echtparen €15,00 op jaarbasis, dan kunt zonder betaling deelnemen aan de evenementen van NEHOB in het jaar 2017.

Betaling dient geschieden door storting op rekening nr. NL31INGB0004853148 t.n.v. N.H.Moenna onder vermelding van lidmaatschap NEHOB 2017 met vermelding van uw adres of op de rekening van NEHOB te Zoetermeer www.nehob.nl

Dus u helpt mee om een gezellige dag van het leven te maken en te genieten van ons samenzijn.
Vier het leven!

Namens het bestuur van de Vereniging NEHOB
N.H.Moenna  Voorzitter Regio Amsterdam.
Terug naar de inhoud