Nehob - Nehob.nl

Ga naar de inhoud
Over Nehob

Over NEHOB

NEHOB staat voor Nederlandse Hindoe Ouderenbond. Vele Hindoestaanse ouderen van nu zijn Surinaams-Hindoestaanse migranten die in met name de jaren zeventig naar Nederland zijn gekomen. Zij ervaren het oud worden in Nederland als het 'oud worden in een vreemd land'. Om dit land minder'vreemd' te laten zijn en om een aantal van de ongemakken die nu eenmaal gepaard gaan met het ouder worden in Nederland te ondervangen is nu juist NEHOB opgericht.

Wat betekent NEHOB voor mij?
NEHOB streeft ernaar om vanuit de gemeenschappelijke Hindoestaanse achtergrond - zoals de religie, de gebruiken, de taal en de Hindoestaanse keuken - de (Hindoe) ouderenzorg vorm te geven. Want een goed beleid voor ouderen dat is afgestemd op de noden en behoeften van de Hindoes biedt goede toekomstperspectieven voor de 'jongeren' van nu. Ouderenzorg heeft bijvoorbeeld te maken met de (geestelijke) gezondheidszorg, vereenzaming en huisvesting.

Zo zal Nehob pleiten voor een optimale afstemming van de behoeften en noden van de Hindoe ouderen op de bestaande en de nieuwe voorzieningen voor . In sommige gevallen kan dit resulteren in bijvoorbeeld Hindoe Zorgcentra, waar een typisch probleem als vereenzaming effectief kan worden aangepakt door gezamenlijke activiteiten op te zetten of Hindoeouderen eenvoudig met elkaar in contact te laten komen in een vertrouwde omgeving.

NEBOB zal ouderen ook informeren en begeleiden bij het invulling geven aan de oude dag. Thema- en voorlichtingsbijeenkomsten in bijv. het Sarnami zijn hiervoor het middel. Ook het aanstellen van speciale adviseurs van ouderen kunnen helpen bij het vergroten van de toegankelijkheid van de bestaande (ouderen)voorzieningen.

Terug naar de inhoud