Organisatie - Nehob.nl

Ga naar de inhoud
Over Nehob

Organisatie

De Nehob bestaat uit drie belangrijke organen:


      1. Het algemeen bestuur of ook wel het hoofdbestuur genoemd, bestaande uit
          minmaal drie en maximaal twaalf personen. Het hoofdbestuur is belast met de
          algemene en dagelijkse leiding van de organisatie.

      2. De Algemene Vergadering bestaande uit afgevaardigden van de diverse
          regiobesturen.
          De Algemene Vergadering (afgekort AV) . De AV is een controle orgaan van de
          Nehob. Zo is de AV belast  met de benoeming en ontslag van de leden van het
          hoofdbestuur, met de goedkeuring van reglementen, beleidsplan en werkplan.

     3.  De regiobesturen, belast met de uitvoering van het regiobeleid, na afstemming met het
          hoofdbestuur en de AV.   

Het landelijk Bestuur van Nehob is als volgt samengesteld:

  • Dhr. Sekhar Bissessur (Voorzitter)

  • Dhr. Suren Mahabali (1ste penningmeester)

  • Dhr. Jaggan Nandoe Tewarie (Secretaris)

  • Dhr. Nyamad Moenna (2de penningmeester)

  • Mevr. Rita Dilbanddhoesingh - Raghoebarsingh (lid)De Nehob kent  vooralsnog  acht regio‚Äôs:

1. Amsterdam   met als coördinator  de heer N. Moenna
2. Brabant        met als coördinator de heer J. Nandie Tewarie
3. Gelderland    met als coördinator mw. R. Baldew
4. Haaglanden   met als coördinator  (vacature)
5. Overijssel      met als coördinator mevr. A. Adjiembaks    
6. Rotterdam     met als coördinator de heer Swamie Ramsaran
7. Utrecht        met als coördinator de heer S. Mahabali
8. Groningen     met als coördinator (vacature)
9. Friesland       met als coördinator mevr. P. Dewnarain
Terug naar de inhoud