Lidmaatschap - Nehob.nl

Ga naar de inhoud

Lidmaatschap

Waarom moet ik lid worden?
NEHOB is een vereniging en dient dus leden te hebben. Het is in het algemeen belang voor de Hindoe gemeenschap dat NEHOB een groot ledental heeft. Want hoe meer leden NEHOB heeft des te sneller en beter zal zij erin slagen om haar doelstellingen en dus uw wensen ten aanzien van ouderenzorg te realiseren.

Door lid te worden vergroot u het draagvlak en versterkt u de positie van NEHOB. Daarnaast kunt u als lid bij voorrang een beroep doen op NEHOB en gebruik maken van haar diensten zoals faciliteiten, advisering en begeleiding.

Hoe kan ik lid worden?
Een ieder die 48 jaar of ouder is kan lid worden van NEHOB.

Aanmelden als lid of kandidaat-lid kan middels het onderstaande aanmeldingsformulier. U kunt uiteraard ook schriftelijk aanmelden middels dit aanmeldingsformulier. U kunt ook een aanmeldingsformulier aanvragen bij het secretariaat van NEHOB.

Kijk voor meer informatie in onze folder.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

-------------------------------------------------------------------------
NEHOB Aanmeldingsformulier:

Digitaal Aanmeldingsformulier
Ja, ik meld me aan als lid van NEHOB
Man
Vrouw
Gehuwd
Gehuwd geweest
Ongehuwd
Weduwe / Weduwnaar
Ja
Nee
ManVrouw
Ik machtig NEHOB tot wederopzegging het jaarlijkse contributiebedrag van mijn rekening af te schrijven
Ik heb de lidmaatschapvoorwaarden op deze pagina gelezen
Aanmeldingsvoorwaarden

Contributie:
De contributie bedraagt per jaar:
10,- per persoon
15,- per (echt-) paar
U bent vrij meer te betalen. Betalen is mogelijk middels machtiging tot automatische afschrijving of door overmaking naar of storting op een op een van de hieronder genoemde rekeningnummers.

ABN-AMRO:
NL03ABNA0528117491

ten name van NEHOB te Zoetermeer.

Machtiging:
U kunt NEHOB machtigen om het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven door het middels het aanmeldingsformulier.
U behoudt het recht voor deze machtiging te allen tijde in te trekken en het afgeschrevenbedrag binnen 60 dagen na afschrijving terug te laten boeken op uw rekening.

Bescherming persoonsgegevens:
Met uw persoonlijke gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan. Deze gegevens worden niet aan anderen verstrekt !

Schriftelijke aanmelding
U kunt uiteraard ook schriftelijk aanmelden door hieronder te klikken op het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier

Gelieve dit uit te printen en ingevuld opsturen naar:
NEHOB
Grote Waard 1
2716 XP Zoetermeer

Terug naar de inhoud